O časopise

GRAND RESIDENCE je výnimočný magazín o bývaní a dizajne. Od decembra 2009 je k dispozícii vo voľnom predaji, avšak časť nákladu je naďalej rozposielaná vybranému okruhu respondentov.

GR_09-10_2017

GRAND RESIDENCE pokračuje v trende rozbiehajúcom sa v roku 2006, keď na jeseň vyšlo prvé číslo časopisu. Úsilím nášho profesionálneho tímu bolo vytvoriť výnimočný magazín o bývaní a dizajne, ktorý by čitatelia na Slovensku vyhľadávali.

Po krátkom čase sa nám to aj podarilo. Po priaznivej odozve a tlaku zo strany čitateľov sme v roku 2009 zmenili formu distribúcie a direct- mailovú formu zasielania na adresy mienkotvorných osobností zo všetkých oblastí života sme rozšírili o bežný predaj prostredníctvom stánkov. Nájdete nás v predajnej sieti Mediaprint-Kapa, Geco Tabak, Tesco a na čerpacích staniciach Slovnaft a OMV. Každé vydanie sa zároveň distribuuje do architektonických štúdií a ateliérov.

Výnimočnosť GRAND RESIDENCE spočíva nielen v kvalitnom a príťažlivom grafi ckom spracovaní, ale najmä v jedinečnom obsahu. Na stránkach časopisu sa usídlilo bývanie moderné, súčasne pohodlné a dokonale funkčné. Kombinujeme prvky svetových trendov so slovenskou realitou, všímame si originálny dizajn i luxus. Predstavujeme novinky, prinášame inšpirácie, poskytujeme praktické rady. Z interiéru vychádzame do exteriéru, pozornosť venujeme stavbe i zaujímavým developerským projektom. Sprevádzame aktuálnym trhom bielej a čiernej techniky. Dôležitou súčasťou obsahu je aj nekomerčná časť zahŕňajúca rozhovory so špičkovými tvorcami či cestopisy. GRAND RESIDENCE je cenným sprievodcom pre všetkých, ktorí si chcú z domova vytvoriť harmonický prístav a v ňom túžia výnimočne bývať a výnimočne žiť.

Cieľom kombinácie voľného predaja a adresného zasielania je oslovenie čo najväčšieho množstva čitateľov, s dôrazom na oslovenie strednej a vyššej strednej kategórie respondentov.